Vooruitstrevend naar duurzaamheid

Zonder onze partners hadden wij dit nooit voor elkaar kunnen krijgen. Om een boot op te bouwen die uit verouderde technologie bestond en deze op te bouwen naar iets wat vooruitgang bied in de wereld van duurzaamheid op water. Daarom willen wij onze partners allemaal nog even benadrukken op deze manier.

Exclusieve Partners

HZ bied buitenom financiële ondersteuning ook hulp bij het verder ontwikkelen van de boot. Door middel van adviezen en het delen van kennis worden nieuwe inzichten gecreëerd die ons team inspireren om verder te ontwikkelen. Ook wordt er gebruik gemaakt van het netwerk van de HZ. Door de verschillende academies binnen deze hoge school samen te laten werken aan de ontwikkeling van de boot en door het HZ Solarboat team kenbaar te maken bij bedrijven waar de school een nou samenwerkingsverband mee heeft kunnen mooie samenwerkingen ontstaan die ons verder helpen bij de ontwikkeling van de boot. 

Premium Partners

Solar 2 enjoy bied ons professionele ondersteuning omtrent alles wat te maken heeft met het inwinnen en opslaan van Zonne energie. Ook ondersteunen ze het team door materiaal beschikbaar te stellen en door zonnepanelen en de MPPTs te sponsoren. Het team dat verantwoordelijk is voor de zonnepanelen heeft wekelijks een meeting met solar 2 enjoy om de vorderingen te bespreken en ervaringen te delen. Door deze meetings kunnen nieuwe inzichten ontstaan.   

Kojo steunt ons team door middel van financiële hulp, maar ook kennis en advies van de verschillende experts die binnen dit bedrijf werkzaam zijn. Ook worden er stage plekken aan de team leden aangeboden waarbij ze een gedeelte van de uren mogen besteden om de zonneboot verder te ontwikkelen. Er is zelfs een Kojo auto aangeboden om vervoer te realiseren naar races. 

Bied ons financiële ondersteuning in ruil voor de contactgegevens van onze team leden om eventuele samenwerkingen voor stage of afstudeeropdracht mogelijk te maken.  

Goud Partners

Zilver Partners

Brons Partners

Provider

Close Menu